Stichting DPM

Stichting Dutch Pinball Museum

Het Dutch Pinball Museum is het toonbeeld van Interactief, Hands On en Beleving. In de historische omgeving van Delfshaven toont de collectie het ontstaan, de ontwikkeling en de huidige status van de flipperkast, waarbij niet alleen de technische aspecten maar ook de ontwikkeling van de vormgeving ruimschoots in beeld wordt gebracht. 

De simpele doelstelling van het DPM is het tonen en laten ervaren wat het spelen op een flipperkast voor hele generaties betekende en nog betekent en beleving voor de toekomst te behouden. Voor grote groepen is het pure nostalgie, voor veel jonge mensen die er voor het eerst mee kennis maken is het een ervaring waarin ze al snel helemaal in opgaan.

Om haar doestellingen ook op langere termijn te kunnen blijven realiseren zoekt het DPM de samenwerking met het bedrijfsleven. Die samenwerking kan bijvoorbeeld op de simpele basis van toetreding tot de club Dutch Pinball Museum. Onder het motto “Ik heb flipperen altijd leuk gevonden en ik vind dat het behouden moet blijven!” stort u of uw bedrijf jaarlijks een bijdrage vanaf € 250,-. Voor dat bedrag nodigen wij u ieder jaar uit voor de donateurs avond.

Heeft u ruimte om wat dieper in de buidel te tasten dan is het donateurschap een prima mogelijkheid om het DPM te ondersteunen. Voor een bedrag vanaf minimaal € 1.000,-  komt uw bedrijfslogo prominent in beeld, ontvangt u idem een uitnodiging voor een donateurs avond. 

Het Dutch Pinball Museum heeft de Anbi status (algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wilt u gewoon een donatie doen zonder alle toeters en bellen, dat kan natuurlijk ook.
Ons iban is NL24 INGB 0009 6801 88 tnv Stichting Dutch Pinball Museum

U doet op voorhand mee? Geweldig! stuur een e-mail naar stichting@dutchpinballmuseum.com

Met vriendelijke groet, Gerard van de Sanden
Directeur Dutch Pinball Museum

Namens het dagelijkse bestuur van Stichting Dutch Pinball Museum
Dick Krikke Voorzitter
Hans Metselaar Secretaris
Dennis van de Pas Penningmeester        

Wil je het museum steunen met een kleine donatie of met middelen, bekijk dan de donatie-informatie pagina. of kijk dan op vriend van of sponsor van

We horen het graag.

Op welke manier je ons ook steunt, alvast bedankt!
Contact

Meer info? Mail ons op info@dutchpinballmuseum.com of stichting@dutchpinballmuseum.com

  Boek Nu